HLV Mai Đức Chung muốn có sự hỗ trợ của GĐKT Gede

GĐKT Gede chỉ tới SEA Games để du lịch vì không “hợp cạ” với HLV Hữu Thắng nhưng dưới thời HLV Mai Đức Chung thì mọi chuyện sẽ khác.

HLV Mai Đức Chung cầu viện người bị Hữu Thắng "bỏ quên"