Có một nghịch lý đang tồn tại ở Arsenal

Arsene Wenger đang lạc lõng tại chính đội bóng ông yêu quý nhất. Arsenal giờ đây đã vượt khỏi tầm kiểm soát của người quản lý tội nghiệp.

Arsenal của Wenger đang tồn tại quá nhiều sự vô lý